दूतावास बन्द रहने सम्बन्धी सूचना

शहीद दिवस का अवसरमा मंगलबार, १६ माघ २०७४ तदनुसार ३० जनवरी २०१८ का दिन नेपाली राजदूतावास बन्द रहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूचना गरिएको छ ।

Please be informed that the Embassy will remain closed on Tuesday, 30 January 2018 on the occasion of Martyrs’ Day of Nepal.

 —————————

नेपाली राजदूतावास
अवुधावी
मितिः २०७४/१०/१४