Citizen’s Charter

सेवा किसिमहरू
(Types of Service)
आवश्यक कागजातहरू
(Required Documents)
शुल्क
(Fees in AED)
सेवा प्रदान गर्दा लाग्ने समय
(Time for service delivery)
सम्बन्धित कर्मचारी
(Concerned Official)
कार्य समय
(Working Hours)
कैफियत
(Remarks)
पुरानो राहदानीका आधारमा नयाँ राहदानीका लागि आवेदन
 • रीतपूर्वक भरिएका राहदानी फाराम दुई प्रति
 • हाल प्रयोग भइरहेको राहदानी र सोको प्रतिलिपि
 • नागरिकताको प्रमाणपत्र र सोको प्रतिलिपि,
२००

 

 

 

 

 

 

 

१००

आवेदन गरेको मितिले साधारणतया १ महिना तृतीय सचिव

कोठा नं. ५

फाराम बुझाउने समय- बिहान ९:३० देखि दिउँसो १:३० सम्म ।

 

 

राहदानी वितरण गर्ने समय- दिउँसो २ देखि ४ सम्म ।

राहदानी फाराम भर्नको लागि तलको लिङ्कमा जानुहोस

https://emrtds.nepalpassport.gov.np/

 

निवेदक स्वयम् उपस्थित हुनुपर्नेछ

 

 

नाबालकलाई लिएर अभिभावक स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ ।

 

नाबालकको नयाँ राहदानीका लागि आवेदन
 • रीतपूर्वक भरिएका राहदानी फारम दुई प्रति
 • युएइको परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली राजदूतावासबाट प्रमाणित जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र सोको प्रतिलिपि
 • नावालकका बाबु र आमा दुवैको नागरिकता, राहदानी, भिसा र विवाह दर्ताका प्रतिलिपिहरू
हराएको, जलेको, च्यातिएको, केरमेट भएको वा अन्य कारणले बिग्रिएको राहदानीको सट्टा नयाँ राहदानीको लागि आवेदन
 • रीतपूर्वक भरिएका राहदानी फारम दुई प्रति
 • हराएको राहदानीको प्रतिलिपि
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रतिलिपि
 • इमिरेट्स आइडीको सक्कल र प्रतिलिपि
 • रोजगारदाताबाटै हराएको भएमा निज/कम्पनीको पत्र
 • राहदानी हराएको हकमा सोको प्रहरी प्रतिवेदन

 

४००
राहदानीको म्याद समाप्त भएको वा हराएको तर तुरुन्तै नेपाल जानुपर्ने भएको अवस्थामा नेपाल जाने प्रयोजनका लागि एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र (One-way Travel Document)
 • रीतपूर्वक भरिएको फाराम
 • युएइको भिसाको प्रतिलिपि
 • पुरानो राहदानी वा नागरिकताको प्रतिलिपि
आवेदन गरेकै दिन तृतीय सचिव
(कोठा/काउन्टर नं. ४)
फाराम बुझाउने समय- बिहान ९:३० देखि दिउँसो १:३० सम्म ।

 

 

यात्रा अनुमतिपत्र वितरण गर्ने समय- दिउँसो २ देखि ४ सम्म ।

राजदूतावासमा फाराम नि:शुल्क उपलब्ध छ ।

 

युएइको जेल र राजदूतावासका सुरक्षित आवास गृहमा रहेका नेपालीहरूका लागि युएइको सम्बन्धित निकायबाट नेपाली नागरिक भएको पहिचान खुल्ने कागजातहरूको प्रतिलिपि प्राप्त भएपछि मात्र नेपाल फर्किने प्रयोजनका लागि नि:शुल्क यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरिनेछ ।

अधिकृत वारिसनामा प्रमाणित  (Power of Attorney)
 • तोकिएको ढाँचामा रीतपूर्वक तयार गरिएको अधिकृत वारिसनामाको लिखतको सक्कल दुई प्रति र निवेदन
 • अधिकृत वारिसनामा दिने र लिने दुवै व्यक्तिको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र राहदानीको सक्कल र प्रमाणित प्रतिलिपि
 • अधिकृत वारिसनामा दिने व्यक्तिको इमिरेट्स आइडी र युएइको भिसाको प्रमाणित प्रतिलिपि
 • जग्गा बेचबिखनसम्बन्धी अधिकृत वारिसनामा भएमा जग्गा धनी प्रमाणपत्र को सक्कल र सोको प्रमाणित प्रतिलिपि
 • सम्बन्ध विच्छेदको हकमा विवाह दर्ताको सक्कल प्रमाणपत्र र सोको प्रमाणित प्रतिलिपि
 • अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको हकमा अदालतमा पेस भएको फिरादपत्र, निवेदन आदिको प्रमाणित प्रतिलिपि

 

 

 

३७ ० आवेदन गरेकै दिन कोठा नं. ११ पहिला नै लिएको समयबमोजिम अधिकृत वारिसनामा  राजदूत वा निजको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक राजदूतबाट मात्रै प्रमाणित हुने भएकाले अनिवार्य रूपमा पहिला नै समय लिएर मात्रै आउनुपर्नेछ ।

(Appointment basis)

शैक्षिक प्रमाणपत्र/लब्धाङ्क पत्र    तथा सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रमाणीकरण
 • रीतपूर्वक भरिएको आवेदन फाराम
 • प्रमाणपत्र/लब्धाङ्क पत्र/सवारी चालक अनुमति पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि
 • इमिरेट्स आइडी र युएइ भिसाको प्रतिलिपि
प्रतिपृष्ठ १५०

 

(विद्यार्थीहरूको हकमा प्रतिपृष्ठ २०)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आवेदन गरेकै दिन

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कोठा नं. ४

 

 

 

 

फाराम बुझाउने समय- बिहान ९:३० देखि दिउँसो १:३० सम्म ।

 

 

प्रमाणित कागजात वितरण गर्ने समय- दिउँसो २ देखि ४ सम्म ।

राजदूतावासमा फाराम नि:शुल्क उपलब्ध छ ।

कागजात पेस गर्नुपूर्व नेपालमा जारी भएका कागजातहरूको हकमा नेपालको कन्सुलर सेवा विभाग, काठमाडौंबाट र युएइमा जारी भएका कागजातहरूको हकमा युएइको परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागबाट अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण भएको हुनुपर्नेछ।

 

जन्म तथा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रहरूको प्रमाणीकरण
 • रीतपूर्वक भरिएको आवेदन फाराम
 • प्रमाणपत्रको अनुवादित सक्कल र प्रतिलिपि
१५०
प्रहरी प्रतिवेदन र मेडिकल रिपोर्ट
 • रीतपूर्वक भरिएको आवेदन फाराम
 • प्रहरी प्रतिवेदन/मेडिकल रिपोर्ट अनुवादित सक्कल र प्रतिलिपि
१९०
श्रमसम्बन्धी गुनासाहरू
 • सम्भव भएसम्म इमिरेट्स आइडी र युएइ भिसाको प्रतिलिपि
 • रोजगारदाता/कम्पनी वा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिको नाम र सम्पर्क नम्बर
नि:शुल्क कोठा नं. १० र १२ दूतावासमै उपस्थित भएर वा टेलिफोनमार्फत गुनासो गर्दा कार्यालय समयमा गर्नुपर्नेछ। दूतावासमै उपस्थित भएर वा टेलिफोन वा इमेल वा गुनासो पेटिकामार्फत समस्याबारे जानकारी गराउन वा गुनासो गर्न सकिनेछ।
मृतकका कानूनी हकदारले क्षतिपूर्ति लगायतका रकमको लागि आवेदन
 • कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रमाणित नाता खुल्ने कागजातको सक्कल
 • नागरिकता, राहदानी वा नाबालकको हकमा नाबालक परिचयपत्रको प्रतिलिपि
नि:शुल्क युएइको अदालतलगायतका  निकायहरूको निर्णयका आधारमा क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन लाग्ने समय यकिन हुनेछ।
No Objection Certificate for dead body repatriation
 • A letter from the Company with details of the deceased, request for cancellation of passport and issuance of NOC to send the dead body to Nepal
 • Passport and UAE visa of the deceased
 • Details of salaries from the Company including last six month’s salary sheet and other benefits/dues payable to the legal heirs of the deceased
 • A copy of the Passport and visa of the accompanying person who takes the dead body to Nepal
 • Final settlement amount (accepted both in cash and in cheque in the name of  the “Embassy of Nepal, Abu Dhabi”) for its onward transmission to the legal heirs of the deceased in Nepal
 • List of belongings of the deceased
 • Original and copy of the Death Certificate issued by the concerned authority
 • Police Reports and Medical reports
Gratis Room No. 4 As per need If it is in Arabic, the original legal translation and its two copies.
Tourist Visa
 • Duly filled-up Visa Application Form
 • Print copy of online visa application submission
 • Original passport with minimum 6 months validity
 • One recent photograph
 • In case of non-Emirati citizen, a copy of UAE resident visa
 • NOC letter from company/sponsor
15 Days- 110

30 Days- 190

90 Days- 460

One working day Room No. 4 Application

9:30 am – 1:30 pm

 

Distribution

 

3:00-4:00

Online visa application form is available at

https://nepaliport.immigration.gov.np/onlinevisa-mission/application

 

Diplomatic/Official Visa
 • Official request letter from the concerned Ministry, Diplomatic Mission and International organization
 • Duly filled-up Visa Application Form
 • Original passport with minimum 6 months validity
 • One recent photograph
Gratis One working day Room No. 4 Application

9:30 am – 1:30 pm

 

Distribution

 

3:00-4:00

Registration and Issuance of NRN Identity Card for Foreign Resident of Nepali nationality
 • Duly filled up application form
 • Copy of Nepali Citizenship Certificate and Passport
 • Original Commercial registration papers, professional documents if any
 • If the applicant is working in any international organizations, his/her appointment letter and other documents justifying that he/she is working there till now
 • Three Passport-size recent photographs
One working day Room No. 11 Application

9:30 am – 1:30 pm

 

Distribution

 

3:00-4:00

The form can be downloaded from the Embassy’s website,

www.ae.nepalembassy. gov.np

Registration and Issuance of NRN Identity Card for foreign national of Nepali origin
 • Duly filled up application form
 • Copy of foreign citizenship or similar document
 • If the applicant has renounced citizenship of Nepal, a copy of document justifying renouncement of Nepali citizenship
 •  Document that details citizenship certificate number and district of the applicant’s father/mother/grand-father/grand-mother or a documents justifying to this effect
 • If the applicant has any business, and/or involved in any profession, the documents justifying to this effect
 • Three Passport- size recent photographs

 

 

 Group Demand Letters Attestation
 • Duly filled up application form.
 • Demand letter, power of attorney, guarantee letter and inter-party agreement duly attested by the UAE Chamber of Commerce and Industry (Original and its copies)
 • Employment Contract as per Department of Foreign Employment (DOFE) format for each category of salary (Original and its copies)
 • Emirates ID and Passport copy of sponsor
 • Copies of valid company trade license and valid Nepali recruitment agency’s license
 • Last three month’s salary sheet of Nepali workers and their contact details
 • Authorization letter from the company and recruitment agencies in Nepal
 • Declaration letter from the company (stating the nature of company such as gov/semi-gov/private)
1-25 workers- 920 AED

26-100 workers-1100 AED

More than 101 workers-1280AED

 

 

 

 

 

 

–  Document submission in the front desk

 

–  Document verification
Room No. 10

 

–  Approval

Room No. 12

09:30 am -01:30 pm  

 

 

 

Company representative with authorization letter should visit the embassy and submit the documents

Individual Demand Letter Attestation
 • Duly filled up attestation form
 • Individual employment contract issued by MOHRE or by the company (Original and its copies)
 • Two copies of  valid visa and passport
 • Valid Emirates ID
 • Copy of Company Trade License
 • Copies of Nepali Citizenship Certificates

Additional Requirements

Former workers, 

 • Previous visa copy, labour permit from Nepal, visa cancelation copy
 • Authorization letter to the applicant from the Company

Blood relations

 • Relationship certificate  attested by the Department of Consular Services in Nepal (parents, sisters/brothers, husband/wife, son/daughter)
 • UAE Visa copy of the relatives as stipulated above.
 • Offer letter from the company/employer

Domestic workers

 • Labour permit (the sponsor must be the same)
 • Copy of Emirates ID and passport and contact details of the sponsor
300 AED  

 

 

 

 

 

 

–  Document submission in the front desk

 

–  Document verification
Room No. 10

 

–  Approval

Room No. 12

Workers in Vacation
Former Workers
Blood Relation
Domestic Workers