विदेश जानेहरुका लागि कोभिड-१९ विरुद्धको जोनसन एण्ड जोनसन खोप व्यवस्थापन गरिएकोबारे सूचना