संविधान दिवस, २०७९ को अवसरमा दूतावास बन्द रहने सूचना