सूचना ।।।

इद-अल-फितरका दिन बिहिवार, ३१जेष्ठ २०७५ तदनुसार १४ जुन २०१८ का दिन नेपाली राजदूतावास बन्द रहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूचना गरिएको छ ।

———————————-

Please be informed that the Embassy will remain closed on Thursday, 14 June 2018 on the auspicious occasion of Eid-Ul-Fitr.

—————————

नेपाली राजदूतावास अवुधावी

मितिः २०७५/०२/२९