राजदूतावास बन्द रहने सूचना ।

08-04-2024-राजदूतावास बन्द रहने सूचना २०८० चैत्र २८ र २९ गते हुने विदाका दिनहरुमा Live Enrollment का लागि appointment भएका आवेदकहरुको राहदानी नवीकरण सम्बन्धी कार्य विदापछिका अन्य दिनहरुमा गरिनेछ।