राहदानी संकलनसम्बन्धी सूचना

संलग्‍न सूचीबमोजिमका महानुभावहरूको राहदानी तयार भई दूतावासमा आइपुगेको हुँदा राहदानी संकलनका लागि पुरानो सक्कल राहदानी र रसिदसहित कार्यालय समयभित्र दूतावासमा स्वयं उपस्थित हुनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ । List of Passports नेपाली राजदूतावास, अबुधाबी । २०७७ भदौ ३ ।

२ जुलाई २०२० सम्म आवेदन दिने सेवाग्राहीहरूको राहदानी तयार भई दूतावासमा आइपुगेको सम्बन्धी सूचना ।

यस दूतावासमा २ जुलाई २०२० सम्म आवेदन दिने सेवाग्राहीहरूको राहदानी तयार भई दूतावासमा आइपुगेको हुँदा राहदानी संकलनका लागि पुरानो सक्कल राहदानी र रसिदसहित कार्यालय समयभित्र दूतावासमा स्वयं उपस्थित हुनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ । नेपाली राजदूतावास, अबुधाबी । २०७७ असार २९ ।

एकीकृत नामावली र उडान तालिका सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धी सूचना ( Notice Regarding Integrated Name List and Flight Schedule)

एकीकृत नामावली सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धी सूचना ( Notice Regarding the Integrated Name List) एकीकृत नामावली (Integrated Name List)