२ जुलाई २०२० सम्म आवेदन दिने सेवाग्राहीहरूको राहदानी तयार भई दूतावासमा आइपुगेको सम्बन्धी सूचना ।

यस दूतावासमा २ जुलाई २०२० सम्म आवेदन दिने सेवाग्राहीहरूको राहदानी तयार भई दूतावासमा आइपुगेको हुँदा राहदानी संकलनका लागि पुरानो सक्कल राहदानी र रसिदसहित कार्यालय समयभित्र दूतावासमा स्वयं उपस्थित हुनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ । नेपाली राजदूतावास, अबुधाबी । २०७७ असार २९ ।

एकीकृत नामावली र उडान तालिका सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धी सूचना ( Notice Regarding Integrated Name List and Flight Schedule)

एकीकृत नामावली सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धी सूचना ( Notice Regarding the Integrated Name List) एकीकृत नामावली (Integrated Name List)  

११ मे २०२० सम्म आवेदन दिने सेवाग्राहीहरूको राहदानी तयार भई दूतावासमा आएको सम्बन्धी सूचना ।

यस दूतावासमा ११ मे २०२० ( २०७७ वैशाख २९) सम्म आवेदन दिने सेवाग्राहीहरूको राहदानी तयार भई दूतावासमा आइपुगेको हुँदा राहदानी संकलनका लागि पुरानो सक्कल राहदानी र रसिदसहित कार्यालय समयभित्र दूतावासमा स्वयं उपस्थित हुनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ । नेपाली राजदूतावास, अबुधाबी । २०७७ असार ४ ।

Registered to return Nepal

यस राजदूतावासले २८ अप्रिल २०२० देखि संकलन गर्न थालेको कोभिड-१९ महामारीका कारण युएइबाट नेपाल फर्कन चाहने नेपालीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । आफ्नो नाम राहदानी नम्बर (Passport No.) राखी हेर्न सकिनेछ ।