Prophet Muhammad को जन्मदिनको अवसरमा २९ अक्टोबर २०२० का दिन राजदूतावास बन्द रहने सम्बन्धी सूचना ।

Notice …