नेपाली राजदूतावास बन्द रहने सम्बन्धी सूचना

सूचना

माघे सक्रान्तिको उपलक्ष्यमा २०७५ माघ ०१ गते मंगलबार तद्अनुसार १५ जनवरी २०१९ का दिन नेपाली राजदूतावास बन्द रहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूचना गरिएको छ ।

————————————————————————–

Please be informed that the Embassy will remain closed on Tuesday, 15 January 2019 on the occasion of Maghe Sakranti.

—————————

नेपाली राजदूतावास
अवुधावी
मितिः २०७५/०९/२९