वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा संयुक्त अरब इमिरेट्समा दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका नेपाली नागरिकका कानूनी हकदारहरुले प्राप्त गर्ने दिया रकम (Blood Money) तथा क्षतिपूर्ति रकम (Compensation) का सम्बन्धमा यस दूतावासको सक्रियतामा २०७५ मंसिर देखि माघ मसान्त सम्म भए गरेको कामको प्रगति देहाय बमोजिम रहेको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।