२०७६ सालको विदासम्बन्धी सूचना नेपाली राजदूतावास, अबुधाबी २०७६ साल बैशाख ०१ देखि चैत मसान्तसम्म शुक्रबार र शनिवारका अतिरिक्त तपसिलका दिनहरुमा बन्द रहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ । This is to inform all the concerned that the Embassy of Nepal, Abu Dhabi will remain closed on the following dates along with Fridays and Saturdays in the year 2076 B.S.(2019/020 A.D).