Brain Gain Center काे Database मा आबद्ध हुन बिदेशमा रहनुभएका नेपालीहरुलाई माननीय परराष्ट्र मन्त्री श्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीज्यूले गर्नुभएको आह्वान जानकारीको लागि । Request Regarding Registering In Brain Gain Center Database created by Ministry of Foreign Affairs, Government of Nepal