Ramadan Holiday Notice

रमादान शुरूहुने दिन बिहिबार, ०३ जेष्ठ २०७५ तदनुसार १७ मे २०१८ का दिन नेपाली राजदूतावास बन्द रहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूचना गरिएको छ ।
——————————————————-
Please be informed that the Embassy will remain closed on Thursday, 17 May 2018 on the auspicious occasion of the Beginning of Ramadan

—————————
नेपाली राजदूतावास
अवुधावी
मितिः २०७५/०२/०१